Products

Troia kitchen sinkTroia kitchen sinkTroia kitchen sinkTroia kitchen sinkTroia kitchen sinkTroia kitchen sinkTroia kitchen sink

Troia kitchen sink

Ref. 707100 P.V.P. 0

1125x500x215 mm

White

Troia kitchen sink with waste

Troia kitchen sink with waste

Ref. 707100V P.V.P. 0

1125x500x215 mm

White

Waste for Troia kitchen sink

Waste for Troia kitchen sink

Ref. 470711 P.V.P. 0

Chrome